Hotline: 098.666.8558
FLC Hạ Long

HaLong Bay Golf Club & Luxury Resort

Địa chỉ: Khu vực đồi Cột 3 - cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Số điện thoại: (84 4) 3 9845 888 / Fax: (84 4) 3724 299
Email: kinhdoanhhalong@flc.vn

HaLong Bay Golf Club & Luxury Resort
ABOUT FLC GROUP / CAREERS / DEVELOPMENT / CONTACT US / FAQ / TERMS & CONDITIONS / PHISHING / WEB ACCESSIBILITY / SITE MAP
© 2016 FLC Group - FLC HaLong Beach and Golf Resort